Modeliranje globalnih demografskih promjena: rezultati za Japan

Ovaj rad istražuje utjecaj demografskih promjena u nizu sve složenijih
ekonomski modeli. Modeli se kreću od jednostavnog simetričnog teoretskog tipa za dvije zemlje
model na empirijski utemeljen model MSG3 za 4 zemlje, koji predstavlja karakteristike
Japana, Sjedinjenih Država, ostatka OECD-a i ostatka svijeta. Prvo istražujemo svojstva
teorijski model dvije zemlje sa stiliziranom globalnom i jednom državom
demografska tranzicija. Rezultati su slični onima u Bryantovom pristupu
(2004). Zatim istražujemo isti šok u modelima koji su složeniji
sve više predstavljajući empirijske karakteristike globalne ekonomije. Nalazimo to
iako osnovni uvidi iz najjednostavnijih teorijskih modela i dalje vrijede, kvantitativni
rezultati se značajno mijenjaju kada se posebno usredotočimo na demografski šok u modelu
predstavljajući empirijske karakteristike Japana.U završnom dijelu rada koristimo kompletan empirijski globalni model kako bismo istražili vjerojatnost
utjecaje na Japan demografske promjene već doživljene od 1970. i ispitati
vjerojatne promjene koje će se doživjeti do 2040.